Onnentuvan perhekodit

Kodinomaista ja lämminhenkistä sijaishuoltoa lasten sekä nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

Onnentupa Oy:n Perhekodit tarjoavat sijaishuoltoa 3-18-vuotiaille lapsille ja nuorille kodinomaisissa olosuhteissa tiiviissä yhteistyössä lasten ja nuorten verkostojen kanssa. Yksikkömme sijaitsevat Tuusulassa ja Keravalla.

Tarjoamme myös jälkihuoltoa. Yrityksellä on kolme tähän tarkoitukseen sopivaa asuntoa.

Onnentupa Oy:n Perhekotien yrittäjinä toimivat Reija ja Taisto Virkkunen.

Tutustu yksiköihimme

Tavoitteemme

Tavoitteemme on tukea lapsen kasvua tasapainoiseksi ja omaa elämäänsä hallitsevaksi aikuiseksi. Tarjoamme lapselle turvallisen arjen ja pysyvät ihmissuhteet. Painotamme toiminnassamme arjen sääntöjä, rajoja ja keskustelua.

Käytämme perhekodeissamme ratkaisukeskeistä toimintatapaa, jonka avulla lapsi oppii kohtaamaan myönteisesti elämän haasteita. Katsomme tulevaisuuteen ja tuemme lasta käyttämään omia voimavarojaan. Korostamme toiveikkuutta ja myönteistä elämänasennetta.

Tuemme erityisesti lasten/nuorten koulunkäynnistä selviämistä ja siitä jatko-opintoihin kullekin sopivalle alalle. Nuoria kannustetaan hankkimaan itselleen ammatti ja itsenäistymään.

Onnentupa Oy:n Perhekodit
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Y: 1761324-1